Thông Cống Bằng Máy Công Nghiệp Lo Xo Kép

DỊCH VỤ THÔNG CỐNG NGHẸT BẰNG MÁY CÔNG NGHIỆP – MÁY LOXO _ NẠO VÉT SẠCH 99% CỐNG

Đơn Giá : 

Loại Dây 1 -300.000 đến 400.000đ /1m

Loại Dây 2  – 450.000 đến 500.000đ /1m

Loại Dây 3 – 600.000đ đến 800.000đ / 1m

Loại Dây 4 – 900.000đ đến 1.200.000đ / 1m